சிறுவர் பாடல்கள்

இணையத்தில் படித்த/கிடைத்த அனைத்து சிறுவர் பாடல்களையும் இங்கே காணலாம். நீங்கள் படித்து பின்னர் உங்க குழந்தைகள் இவற்றை படிக்க, பாட உதவுங்கள். தெரிந்ததை இங்கே கொடுத்தும் உதவுங்கள்.

Wednesday, April 26, 2006

பாடல் 12 - மாம்பழம் (விழியன்)

மாம்பழமாம் மாம்பழம்
மல்கோவா மாம்பழம்
தித்திக்கும் மாம்பழம்
அழகான மாம்பழம்
அல்வா போன்ற மாம்பழம்
தங்க நிற மாம்பழம்
உங்களுக்கு வேண்டுமா மாம்பழம்
இங்கே ஓடி வாருங்கள்
பங்கு போட்டு தின்னலாம்.

-- விழியன்

3 Comments:

 • At 3:09 PM, Blogger பரஞ்சோதி said…

  அப்படியா நான், நீங்க எழுதியது என்றல்லவா நினைத்திருந்தேன்.

   
 • At 3:09 PM, Blogger பரஞ்சோதி said…

  அப்படியா நான், நீங்க எழுதியது என்றல்லவா நினைத்திருந்தேன்.

   
 • At 3:09 PM, Blogger பரஞ்சோதி said…

  This comment has been removed by a blog administrator.

   

Post a Comment

<< Home